Program kongresu

Panelová diskusia na tému „Piliere sociálnej práce a budúcnosť sociálnej práce“

  11:00 – 12:30

Moderátorka diskusie p. Eva Sládková

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK, odbor história a slovenský jazyk a literatúra. V médiách pracuje takmer 20 rokov. Začínala v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, pokračovala v celoslovenskom vysielaní, až skončila pri príprave a moderovaní celospoločenských a politických diskusií. Tri roky tiež v Slovenskej televízii pripravovala a moderovala vlastnú reláciu, právnu poradňu Fokus. Popri tom písala pre rôzne médiá – od regionálnych, cez lifestylové, až po kultúrne magazíny. Za svoju žurnalistickú prácu získala niekoľko novinárskych cien – od Literárneho fondu a Slovenského syndikátu novinárov.

Účastníci diskusie:

doc. PhDr. Bašistová, PhD.
prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., FRSP, FACP, Dr.h.c. mult.

je lekár a zakladateľom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a prevádzkovateľ viac ako sto útulkov, detských domovov a nemocníc po celom svete, hlavne v rozvojových krajinách.

PhDr. Helena Woleková, PhD.

je správkyňou nadácie SOCIA a hovorkyňou nezávislej platformy SocioForum. Obhajuje požiadavky sociálnych MNO na rovnaké postavenie a rovnaký prístup k verejným zdrojom pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Aktuálne pracuje na alternatívnom návrhu transformácie systému sociálnych služieb a jeho financovaní.