Program kongresu

Registrácia účastníkov kongresu

  9:00 – 10:00

Zdieľanie pri káve