Program kongresu

Úvodné príhovory

  10:00 - 10:30

Mgr. Peter Kulifaj, predseda Slovenskej komory SP a ASP
Príhovor – Štátny tajomník Branislav Ondruš – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.; rektor KU v Ružomberku