Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
vás pozýva na kongres

ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU

Termín

7. Októbra 2016


Miesto konania

Katolícka univerzita V Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU


Úvodné príhovory

  10:00 - 10:30
Mgr. Peter Kulifaj, predseda Slovenskej komory SP a ASP Príhovor – Štátny tajomník Branislav Ondruš – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.; rektor KU v Ružomberku

Atribúty sociálnej práce v novom miléniu

  10:30 – 11:00
Dunja Gharwal, International Federation of Social Workers Je sociálnou pracovníčkou, pracuje na oddelení mládeže vo Viedni, v oblasti ochrany detí. Je tiež správkyňa financií Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (http://ifsw.org/) od roku 2016, správkyňa financií Rakúskej asociácie sociálnej práce (www.sozialarbeit.at) a aj zakladateľka Európskeho centra sociálnej práce pre žiadateľov o azyl a utečencov so znevýhodnením (http://socialworkhub.com/), ktoré poskytuje informačnú platformu […]

Panelová diskusia na tému „Piliere sociálnej práce a budúcnosť sociálnej práce“

  11:00 – 12:30
Moderátorka diskusie p. Eva Sládková Vyštudovala Filozofickú fakultu UK, odbor história a slovenský jazyk a literatúra. V médiách pracuje takmer 20 rokov. Začínala v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, pokračovala v celoslovenskom vysielaní, až skončila pri príprave a moderovaní celospoločenských a politických diskusií. Tri roky tiež v Slovenskej televízii pripravovala a moderovala vlastnú reláciu, právnu poradňu Fokus. Popri tom písala pre rôzne […]

Poobedňajší blok s témou: Trendy a inovácie sociálnej práce

  13:30 – 16:00
Komunitné služby a prístup zameraný na človeka PhDr. Soňa Holúbková; Agentúra podporných služieb, n.o. skončila psychológiu a od začiatku svojej profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi – najprv vo veľkej fabrike – práca s malými skupinami a profesionálnou kariérou jednotlivcov, potom ako kurátorka pre mládež – riešenie ich kritických situácií, ďalej ako psychológ v manželskej poradni […]

Miesto konania kongresu

Miestom konania kongresu je Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU.

Doprava zo železničnej / autobusovej stanice Ružomberok: MHD – autobusy č. 1, 4 – zastávka Katolícka univerzita

Cestujúci osobným vlakom môžu vystúpiť na zastávke Ružomberok – Rybárpole, prejsť cez most, oproti čerpacej stanici SHELL je Katolícka univerzita.

Vlastná doprava autom – GPS súradnice: 49.0830, 19.2810, parkovanie pred univerzitnou knižnicou

Oficiálny jazyk kongresu


Oficiálnym jazykom kongresu je slovenčina a angličtina (zabezpečený simultánny preklad).

slovakia_round_concave_icon_640-300x225

Slovenčina

united_kingdom_round_concave_icon_640-300x225

Angličtina

Strava


V cene kongresového poplatku je zahrnutý obed a malé občerstvenie. Účastníci kongresu si môžu vybrať medzi mäsitým alebo vegetariánskym obedom.

Ubytovanie


Hotel Áčko

Hotel Áčko

Hrabovská cesta 34
034 01 Ružomberok
GPS: 49.081346, 19.281539
rezervovať ubytovanie
Hotel Hrabovo

Hotel Hrabovo

Hrabovská cesta 30
034 01 Ružomberok
GPS: 49.070401, 19.272158
rezervovať ubytovanie
ŠD biskupa Jána Vojtaššáka

ŠD biskupa Jána Vojtaššáka

Textilná 23
034 01 Ružomberok
GPS: 49.08513, 19.280828
rezervovať ubytovanie

Prihlásenie účastníkov Čestný hosť kongresu Aktívny účastník kongresu Člen Slovenskej komory SP a ASP Ostatní účastníci kongresu"V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v rozsahu potrebnom k spracovaniu osobných údajov za účelom vedenia databázy účastníkov kongresu ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU, z ktorej informácie využíva komora len pre účely organizácie kongresu.“

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako organizátor kongresu oznamuje, že z tohto podujatia budú vytvárané audiovizuálne, fotografické a iné záznamy. Svojou účasťou na kongrese dávajú účastníci kongresu súhlas k použitiu ich podobizne v rámci týchto záznamov pre potreby organizátora kongresu.

Prihlasovanie trvá do 28. septembra 2016

Kongresový poplatok


Kongresový poplatok zahŕňa účasť na kongrese, konferenčné materiály plus poplatok za obed a občerstvenie.
Po prihlásení sa na kongres prostredníctvom prihlasovacieho formulára Vám príde výzva na zaplatenie kongresového poplatku na Vami uvedenú mailovú adresu. Pri zrušení účasti na kongresový poplatok nevracia.

Člen a hosťujúci člen Slovenskej komory SP a ASP

5

10
Prijatie a uverejnenie príspevku v zborníku

Registrovaní ostatní účastníci kongresu

20

10
Prijatie a uverejnenie príspevku v zborníku

Neregistrovaní účastníci kongresu

25

Výbory kongresu


Odborní garanti kongresu

 • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
 • doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Editor zborníka

 • doc. PhDr. Irena Kamanová PhD.

Odborný výbor kongresu

Predseda odborného výboru

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Členovia odborného výboru

 • doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
 • doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave

Organizačný výbor kongresu

Predseda organizačného výboru

 • Mgr. Martina Gymerská

Členovia organizačného výboru

 • Mgr. Darina Antolíková
 • Mgr. Monika Divišová, PhD.
 • Mgr. Ingrid Doležalová
 • PhDr. František Drozd, PhD.
 • PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.
 • doc. PhDr. Irena Kamanová PhD.
 • Mgr. Peter Kulifaj
 • PhDr. Jana Mazalánová
 • prof. PhDr. Michal Oláh
 • Mgr. Martina Ondrejková
 • Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová
 • Mgr. Kristína Pekárová
 • Mgr. Zuzana Pekárová
 • PhDr. Peter Seman
 • PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
 • PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

KONTAKT


V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte.

Mgr. Martina Gymerská

Slovenská komora SP a ASP

Tel: 0948 758 323

Mail: tajomnik@socialnapraca.sk

Organizátori


Katolícka univerzita v Ružomberku

logo_KU2

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

logo_komora_RGB

Partneri


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

logo_VSZaSPsvAlzbety

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

umb

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ukf

Univerzita Komenského v Bratislave

uk

Prešovská univerzita v Prešove

pu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

mini

Slido

slido